மூடு

அம்மா திட்டம் முகாம்

அம்மா திட்டம் முகாம்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
அம்மா திட்டம் முகாம்

அம்மா திட்டம் முகாம் 24-08-2018 அன்று நடைபெறவுள்ளது
நடைபெறும் இடங்கள்:

உதகை வட்டம் – கக்குச்சி 1
குன்னூர் வட்டம் – பர்லியார்
கோத்தகிரி வட்டம் – நெடுகுளா 1
குந்தா வட்டம் – கீழ் குந்தா 2
கூடலூர் வட்டம் – செறுமுள்ளி 1
பந்தலூர் வட்டம் – எறுமாடு 2

24/08/2018 24/08/2018 பார்க்க (445 KB)