மூடு

அம்மா திட்டம் முகாம்

அம்மா திட்டம் முகாம்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
அம்மா திட்டம் முகாம்

அம்மா திட்டம் முகாம் 26-10-2018 அன்று நடைபெறவுள்ளது
நடைபெறும் இடங்கள்:

உதகை வட்டம் – கக்குச்சி 2
குன்னூர் வட்டம் – மேலூர் 3
கோத்தகிரி வட்டம் – நந்திபுரம்
குந்தா வட்டம் – முள்ளிகூர்
கூடலூர் வட்டம் – கூடலூர் 1
பந்தலூர் வட்டம் – நெல்லியாளம் 2

26/10/2018 26/10/2018 பார்க்க (731 KB)