மூடு

அம்மா திட்டம் முகாம்

அம்மா திட்டம் முகாம்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
அம்மா திட்டம் முகாம்

நடைபெறும் இடங்கள்:

உதகை வட்டம் – எப்பநாடு 1
குன்னூர் வட்டம் – கேத்தி 2
கோத்தகிரி வட்டம் – நடுஹட்டி 1
குந்தா வட்டம் – பாலகொலா 1
கூடலூர் வட்டம் – தேவாலா 1
பந்தலூர் வட்டம் – சேரங்கோடு 1

02/08/2019 02/08/2019 பார்க்க (729 KB)