மூடு

உள்ளூர் விடுமுறை

உள்ளூர் விடுமுறை
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
உள்ளூர் விடுமுறை

நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஸ்ரீ ஹெத்தையம்மன் பண்டிகையை முன்னிட்டு 08-01-2020 அன்று உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது.இதற்கு பதிலாக எதிர்வரும் 01-02-2020 அன்று பணி நாளாக அறிவிக்கப்படுகிறது.

08/01/2020 08/01/2020 பார்க்க (582 KB)