மூடு

கலை பயிற்சிகள்

கலை பயிற்சிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
கலை பயிற்சிகள்

பள்ளி செல்லும் சிறார்களுக்கு தமிழக அரசு சார்பில் பகுதிநேரக் கலை பயிற்சிகள் உதகையில் தொடங்குகிறது.

தொடர்பு விபரம்:-

திட்ட அலுவலர் – 9442147606, 9943433742

15/07/2018 31/03/2019 பார்க்க (463 KB)