மூடு

கல்லூரி மாணவர்களுக்கான மாவட்ட அளவிலான தமிழில் கவிதை, கட்டுரை, பேச்சுப்போட்டிகள்

கல்லூரி மாணவர்களுக்கான மாவட்ட அளவிலான தமிழில் கவிதை, கட்டுரை, பேச்சுப்போட்டிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
கல்லூரி மாணவர்களுக்கான மாவட்ட அளவிலான தமிழில் கவிதை, கட்டுரை, பேச்சுப்போட்டிகள்

நடைபெறும் இடம்:- அரசு பல்தொழில்நுட்ப கல்லூரி, பிங்கர் போஸ்ட், உதகமண்டலம்

09/08/2019 09/08/2019 பார்க்க (769 KB)