மூடு

துணை இயக்குநர் சுகாதாரப்பணிகள் அலுவலகம் மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் வேலைவாய்ப்பு

துணை இயக்குநர் சுகாதாரப்பணிகள் அலுவலகம் மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் வேலைவாய்ப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
துணை இயக்குநர் சுகாதாரப்பணிகள் அலுவலகம் மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் வேலைவாய்ப்பு

நீலகிரி மாவட்டத்தில் துணை இயக்குநர் சுகாதாரப்பணிகள் அலுவலகம் மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் உள்ள கீழ் கண்ட பதவிகளில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

  1. மாவட்ட தர ஆலோசகர்
  2. IT ஓருங்கிணைப்பாளர்
  3. ஆடியோலஜிஸ்ட் மற்றும் வேக சிகிச்சை நிபுணர்
  4. உளவியலாளர்
  5. பார்வை மருத்துவர்
  6. பல் தொழில்நுட்பவியலாளர்
  7. வட்டார தரவு பதிவாளர்
  8. குளிர்பதன எந்திர பொறிமுறையாளர்
  9. நகர்புற சுகாதார செவிலியர்
  10. RBSK மருந்தாளுநர்
24/02/2022 07/03/2022 பார்க்க (440 KB)