மூடு

பணிப்பார்வையாளர் / இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர்

பணிப்பார்வையாளர் / இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
பணிப்பார்வையாளர் / இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர்

நேரடி நியமனம்

கல்வித் தகுதி:- கட்டிட பொறியியலில் பட்டயப்படிப்பு / இளங்கலை பொறியியல் பட்டம் ( கட்டிடம் )

09/12/2020 07/01/2021 பார்க்க (631 KB)