மூடு

11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான மாவட்ட அளவிலான தமிழில் கவிதை, கட்டுரை, பேச்சுப்போட்டிகள்

11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான மாவட்ட அளவிலான தமிழில் கவிதை, கட்டுரை, பேச்சுப்போட்டிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான மாவட்ட அளவிலான தமிழில் கவிதை, கட்டுரை, பேச்சுப்போட்டிகள்

நடைபெறும் இடம்:- சி.எஸ்.ஐ (சி.எம்.எம்) மேல்நிலைப்பள்ளி, உதகமண்டலம்.

07/08/2019 07/08/2019 பார்க்க (769 KB)