மூடு

கடந்த கால நிகழ்வுகள்

படங்கள் ஏதும்  இல்லை

அம்மா திட்டம் முகாம்

30/08/2019 - 30/08/2019
உதகை, குன்னூர், கோத்தகிரி, குந்தா, கூடலூர் மற்றும் பந்தலூர்
பார்க்க (725 KB) விவரங்களை பார்க்க
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தொழில் முனைவோர் விழிப்புணர்வு முகாம்

30/08/2019 - 30/08/2019
இண்ட்கோசர்வ் தொழிற்கூட்டுறவு அலுவலக கூட்ட அரங்கம், பெட்போர்டு, குன்னூர்
பார்க்க (762 KB) விவரங்களை பார்க்க
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

ஒருங்கிணைந்த பொறியியல் தேர்வு

25/08/2019 - 25/08/2019
பிரிக்ஸ் நினைவு ஆங்கிலோ இந்தியன் மேல்நிலைப்பள்ளி, உதகை
பார்க்க (569 KB) விவரங்களை பார்க்க