மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
வெளிமுகமை மூலம் ஏகலைவா மாதிரி உண்டி உறைவிட பள்ளி மாணவர்களுக்கு உணவு வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி

நீலகிரி மாவட்டம் மு.பாலடா ஏகலைவா மாதிரி உண்டி உறைவிட பள்ளியில் தங்கி பயிலும் மாணவர்களுக்கு வெளிமுகமை மூலம் உணவு வழங்குவதற்காக மூடி முத்திரையிடப்பட்ட இரட்டை உறையிலான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

07/12/2022 20/12/2022 பார்க்க (631 KB)
விவசாய இயந்திரங்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கான மறு ஒப்பந்தபுள்ளி

வேளாண்மை பொறியியல் துறையில் விவசாய இயந்திரங்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கான மறு ஒப்பந்தபுள்ளி.

11/10/2022 26/10/2022 பார்க்க (1 MB)
உடன் நிகழ் தணிக்கையாளர்களுக்கான திறந்த ஒப்பந்தம் வரவேற்கப்படுகிறது

உடன் நிகழ் தணிக்கையாளர்களுக்கான திறந்த ஒப்பந்தம் வரவேற்கப்படுகிறது

29/06/2022 10/07/2022 பார்க்க (713 KB)
டிராக்டர் மற்றும் அதனை சார்ந்த உபகரணங்கள் கொள்முதல் செய்தல்

டிராக்டர் மற்றும் அதனை சார்ந்த உபகரணங்கள் கொள்முதல் செய்தல்

16/06/2022 30/06/2022 பார்க்க (231 KB)
பழங்குடியினர் ஆய்வு மைய பசுந்தேயிலை திட்டத்திற்கு இயந்திர அலகு நிறுவுதல்

கோழித்தோரையில்  பழங்குடியினர் ஆய்வு மைய பசுந்தேயிலை திட்டத்திற்கு இயந்திர அலகு நிறுவுதல்

27/03/2022 06/04/2022 பார்க்க (393 KB) Tender Bulletin Tamil (462 KB)
வெளிமுகமை மூலம் ஏகலைவா மாதிரி உண்டி உறைவிட பள்ளி மாணவர்களுக்கு உணவு வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி

நீலகிரி மாவட்டம் மு.பாலடா ஏகலைவா மாதிரி உண்டி உறைவிட பள்ளியில் தங்கி பயிலும் மாணவர்களுக்கு வெளிமுகமை மூலம்   உணவு வழங்குவதற்காக மூடி முத்திரையிடப்பட்ட இரட்டை உறையிலான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

20/11/2021 01/12/2021 பார்க்க (2 MB)
விடுதி மாணவர் / மாணவியரின் பயன்பாட்டிற்கு 143 இரண்டு அடுக்கு மரக்கட்டில்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி

நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள பிற்படுத்தப்பட்டோர் கல்லூரி விடுதிகளில் மாணவர் / மாணவியரின் பயன்பாட்டிற்கு 143 இரண்டு அடுக்கு மரக்கட்டில்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி

04/02/2021 22/02/2021 பார்க்க (652 KB)
வீடியோ பதிவு ஒப்பந்தப்புள்ளி – நீலகிரி பாரளுமன்ற தேர்தல் 2019

வீடியோ பதிவு ஒப்பந்தப்புள்ளி – நீலகிரி பாரளுமன்ற தேர்தல் 2019

18/02/2019 27/02/2019 பார்க்க (251 KB)