மூடு

மருத்துவமனைகள்

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் – அரவங்காடு

அரவங்காடு குன்னூர்

மின்னஞ்சல் : aravankaduphc[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 0423-2203400

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் – அரவேனு

அரவேனு, கோத்தகிரி.

மின்னஞ்சல் : aravenuphc[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 9443554030

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் – இத்தலார்

இத்தலார் உதகை

மின்னஞ்சல் : nlg-ithalar[dot]tnphc[at]nic[dot]in
தொலைபேசி : 0423-2256549

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் – உதகை நகரம்

உதகை நகரம் உதகை

மின்னஞ்சல் : urbanphcooty[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 0423-2223430

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் – உப்பட்டி

உப்பட்டி, கூடலூர்

மின்னஞ்சல் : uppattyphc3[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04262-220601

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் – எடப்பள்ளி

எடப்பள்ளி குன்னூர்

மின்னஞ்சல் : nlg-yedapalli[dot]tnphc[at]nic[dot]in
தொலைபேசி : 0423-2230404

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் – ஐய்யங்கொல்லி

ஐய்யங்கொல்லி, கூடலூர்

மின்னஞ்சல் : nlg-ayyankolli[dot]tnphc[at]nic[dot]in
தொலைபேசி : 04262-224124

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் – ஓவேல்லி

ஓவேல்லி, கூடலூர்.

மின்னஞ்சல் : nlg-ovalley[dot]tnphc[at]nic[dot]in
தொலைபேசி : 04262-269778

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் – கட்டபெட்டு

கட்டபெட்டு கோத்தகிரி

மின்னஞ்சல் : nlg-kattabettu[dot]tnphc[at]nic[dot]in
தொலைபேசி : 04266-279893

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் – கப்பலா

கப்பலா, கூடலூர்

மின்னஞ்சல் : nlg-kappala[dot]tnphc[at]nic[dot]in
தொலைபேசி : 04262-267967