மூடு

அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி

பட்பயர், பிங்கர்போஸ்ட், உதகை-643006

மின்னஞ்சல் : gptcooty[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 0423-2443407