மூடு

இணையவழி சேவைகள் (எங்கேயும் எப்போதும்) – நிலம்

  • நில உரிமை (பட்டா & புலப்படம் / சிட்டா/நகர நில அளவைப் பதிவேடு) விவரங்களை பார்வையிட
  • அ-பதிவேடு விவரங்களை பார்வையிட
  • நில உரிமை(பட்டா/சிட்டா) விவரங்களை சரிபார்க்க
  • அரசு புறம்போக்கு நில விவரம் பார்வையிட

பார்க்க: http://eservices.tn.gov.in/eservicesnew/home.html

நில அளவை பதிவேடுகள் துறை

கூடுதல் ஆட்சியர் வளாகம், பிங்கர் போஸ்ட்
இடம், இருப்பிடம் : பிங்கர் போஸ்ட், உதகை | மாநகரம் : உதகை | அஞ்சல் குறியீட்டு : 643006
மின்னஞ்சல் : eservices[at]tn[dot]nic[dot]in