மூடு

நகர்ப்புற வளர்ச்சி நிர்வாக இணையவழி சேவைகள்

பின்வரும் சேவைகளைப் பெற,

  • பிறப்பு / இறப்புச் சான்றிதழ்கள் தரவிறக்கம்
  • பல்வேறு வகையான வரிகளை செலுத்த
  • குறை தீர்வு

மேலும் பல …

பார்க்க: https://tnurbanepay.tn.gov.in/

நகராட்சி அலுவலகம்

மாநகரம் : உதகை | அஞ்சல் குறியீட்டு : 643001