மூடு

பொது விநியோகத் திட்ட சேவைகள்

மின்னணு அட்டை சேவைகள்

  • மின்னணு அட்டை விண்ணப்பிக்க
  • மின்னணு அட்டை விண்ணப்பத்தின் நிலை

மின்னணு அட்டை திருத்தம் செய்ய

  • மின்னணு அட்டை விவர மாற்றம்
  • மின்னணு அட்டை விவர மாற்ற நிலை

மின்னணு அட்டை தொடர்பான சேவைகள்

  • உறுப்பினரை சேர்க்க
  • முகவரி மாற்றம் செய்ய
  • குடும்பத் தலைவர் மாற்றம் செய்ய
  • குடும்ப உறுப்பினர் நீக்க
  • அட்டை ஒப்படைக்க / இரத்து செய்ய
  • அட்டை தொடர்பான சேவை நிலை அறிய

பார்க்க: https://tnpds.gov.in/home.xhtml

மாவட்ட வழங்கல் அலுவலகம்

மாவட்ட வட்ட வழங்கல் அலுவலர், கூடுதல் ஆட்சியரகம், பிங்கர் போஸ்ட், உதகை
இடம், இருப்பிடம் : கூடுதல் ஆட்சியரகம் | மாநகரம் : உதகை | அஞ்சல் குறியீட்டு : 643006
தொலைபேசி : 1967 | மின்னஞ்சல் : dso[dot]nlg[at]tn[dot]gov[dot]in