மூடு

வருவாய்துறை சன்றிதழ்களின் மெய்த்தன்மையை சரிபார்க்க

வருவாய்த்துறை சான்றிதழ்கள், உதாரணமாக

  • வருமான சான்றிதழ்
  • சாதி சான்றிதழ்
  • பிறப்பிட சான்றிதழ்
  • முதல் பட்டதாரி சான்றிதழ்

போன்ற அனைத்து வகையான சான்றிதழ்களின் மெய்த்தன்மை அறிந்து கொள்ள….

பார்க்க: https://tnedistrict.tn.gov.in/eda/VerifyCerti.xhtml

மாவட்ட ஆட்சியரகம்

மாவட்ட ஆட்சியரகம், உதகை
இடம், இருப்பிடம் : மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகம் | மாநகரம் : உதகை | அஞ்சல் குறியீட்டு : 643001