மூடு

புதியவை

படங்கள் ஏதும்  இல்லை

பணிப்பார்வையாளர் / இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர் பணியிடம் நேரடி நியமனம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/01/2023

நீலகிரி மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில், பொறியியல் பிரிவில் காலியாக உள்ள பணிப்பார்வையாளர் / இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர் பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்பிடும் பொருட்டு, நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களால் ந.க.எண்.18217/2020/டி1 நாள்.04/11/2020ன்படி வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கை நிர்வாக காரணங்களால் இரத்து செய்யப்படுகிறது எனத்தெரிவிக்கப்படுகிறது.

மேலும் பல