மூடு

சுற்றுலாத் தலங்கள்

வடிகட்டு:
உதகை ஏரியின் அழகிய தோற்றம்
உதகை ஏரி படகு இல்லம்

ஊட்டியின் முதல் ஆணையராக இருந்த ஜான் சல்லிவன் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்ட ஏரி. 1824 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஏரி இப்போதும் ரம்மியத்தோடு காட்சி அளிக்கிறது. பெடல்…

ரோஜா பூங்கா
ரோஜா பூங்கா

உதகை மலர்க் கண்காட்சியின் நூற்றாண்டினை ஒட்டி உதயமானதே உதகை ரோஜாத் தோட்டம். ஐந்து அடுக்குகளைக் கொண்ட இத்தோட்டம் 4 எக்டர் பரப்பிலானது. இப்பூங்காவானது எல்க் குன்றின் சரிவில்…

தாவரவியல் பூங்கா, உதகை
தாவரவியல் பூங்கா

எங்கு பார்த்தாலும் மலர்கள்… செடிகள்… மூலிகைகள்… அரிய வகைத் தாவரங்கள் என கண்ணையும் கருத்தையும் ஈர்க்கும் இந்தத் தாவரவியல் பூங்கா 1847-67 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில்…