மூடு

தேர்தல் துறை

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் (DEO)
எண் மற்றும் மாவட்டத்தின் பெயர் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் தொலைபேசி எண் மின்னஞ்சல்
19 – நீலகிரி நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர், உதகமண்டலம். 0423–2441154 deo-tnnlg[at]eci[dot]gov[dot]in
வாக்காளர் பதிவு அலுவலர் (ERO)
எண் மற்றும் சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் வாக்காளர் பதிவு அலுவலர் தொலைபேசி எண் மின்னஞ்சல்
108 – உதகமண்டலம் வருவாய் கோட்டாட்சியர், உதகமண்டலம் 0423–2445577 ero-oty[dot]tnnlg[at]eci[dot]gov[dot]in
109 – கூடலூர்(தனி) வருவாய் கோட்டாட்சியர், கூடலூர் 04262–261295 ero-gud[dot]tnnlg[at]eci[dot]gov[dot]in
110 – குன்னூர் வருவாய் கோட்டாட்சியர், குன்னூர் 0423–2206002 ero-cnr[dot]tnnlg[at]eci[dot]gov[dot]in
உதவி வாக்காளர் பதிவு அலுவலர் (AERO)
எண் மற்றும் சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் உதவி வாக்காளர் பதிவு அலுவலர்
108 – உதகமண்டலம்
 1. வட்டாட்சியர், உதகமண்டலம். – 0423–2442433
 2. வட்டாட்சியர், குந்தா. – 0423–2508123
 3. ஆணையர், உதகமண்டலம் நகராட்சி. – 0423–2223242
109 – கூடலூர்(தனி)
 1. வட்டாட்சியர், கூடலூர். – 04262–261252
 2. வட்டாட்சியர், பந்தலூர். – 04262–220734
110 – குன்னூர்
 1. வட்டாட்சியர், குன்னூர். – 0423–2202102
 2. வட்டாட்சியர், கோத்தகிரி. – 04266–271718
 3. ஆணையர், குன்னூர் நகராட்சி. – 0423–2230255
சட்டமன்றத் தொகுதியின் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்
எண் மற்றும் சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் தொலைபேசி எண் மின்னஞ்சல்
108 – உதகமண்டலம் வருவாய் கோட்டாட்சியர், உதகமண்டலம். 0423-2445577 ro[dot]udhagamandalam[at]tn[dot]gov[dot]in
109 – கூடலூர்(தனி) வருவாய் கோட்டாட்சியர், கூடலூர். 04262-261295 ro[dot]gudalur[at]tn[dot]gov[dot]in
110 – குன்னூர் வருவாய் கோட்டாட்சியர், குன்னூர். 0423-2206002 ro[dot]coonoor[at]tn[dot]gov[dot]in
சட்டமன்றத் தொகுதியின் உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்
எண் மற்றும் சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்
108 – உதகமண்டலம்
 1. வட்டாட்சியர், உதகமண்டலம். – 0423-2442433
 2. வட்டாட்சியர், குந்தா. – 0423-2508123
109 – கூடலூர்(தனி)
 1. வட்டாட்சியர், கூடலூர். – 04262-261252
 2. வட்டாட்சியர், பந்தலுர். – 04262-220734
110 – குன்னூர்
 1. வட்டாட்சியர், குன்னூர். – 0423-2202102
 2. வட்டாட்சியர், கோத்தகிரி. – 04266-271718
நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்
எண் மற்றும் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் பெயர் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்
19 – நீலகிரி(தனி) மாவட்ட ஆட்சியர், நீலகிரி
நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்
எண் மற்றும் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் பெயர் உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்
19 – நீலகிரி(தனி)
 1. உதவி இயக்குனர் (பஞ்சாயத்து), ஈரோடு.
 2. வருவாய் கோட்டாட்சியர், உதகமண்டலம்.
 3. வருவாய் கோட்டாட்சியர், கூடலூர்.
 4. வருவாய் கோட்டாட்சியர், குன்னூர்.
 5. மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அலுவலர், கோயம்புத்தூர்.
 6. உதவி ஆணையர் (ஆயம்), திருப்பூர்.
 7. வட்டாட்சியர், சத்தியமங்கலம்.
 8. வட்டாட்சியர், உதகமண்டலம்.
 9. வட்டாட்சியர், கூடலூர்.
 10. வட்டாட்சியர், குன்னூர்.
 11. வட்டாட்சியர், மேட்டுப்பாளையம்.
 12. வட்டாட்சியர், அவினாசி.