மூடு

மாவட்ட ஆட்சியரகம்

மாவட்ட நிர்வாகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியரகம் மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது. இந்திய ஆட்சி பணி அதிகாரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக நியமிக்கபட்டு மாவட்ட நிர்வாகத்தை வழிநடத்துகிறார். அவரே மாவட்ட நிர்வாக நடுவராக இருந்து சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாக்கப்படுவதை உறுதி செய்கிறார். அவர் மாவட்டத்தின் திட்டம் மற்றும் வளர்ச்சி பணிகள், சட்டம், ஒழுங்கு நிர்வாகம், பொது தேர்தல், துப்பாக்கி உரிமம் போன்ற பல முக்கிய பணிகளையும் செயல்படுத்துகிறார்.

கூடுதல் மாவட்ட ஆட்சியர்/மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் வருவாய் துறையின் நேரடி நிர்வாகத் தலைவராகயிருந்து மாவட்டத்தில் வருவாய்த்துறை சட்டங்களின் செயல்பாட்டினை உறுதிசெய்கிறார். அவர் மாவட்ட கூடுதல் நிர்வாக நடுவராகவும் செயல்படுகிறார். குடிமை பொருட்கள் வழங்கல், நில நிர்வாகம், கனிமம் மற்றும் கனிமப்பொருட்கள் சட்டங்கள், கிராம நிர்வாகம் போன்றவை அவரது முக்கிய பணிகளாகும். வருவாய் துறையின் அனைத்து பிரிவுகளையும் நிர்வகித்து, தினசரி நடவடிக்கைகளை மேற்பார்வை செய்வதும் இவரது பணியாகும். உதவி ஆட்சியர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பிரிவுகளின் வேலைகளை நிர்வகித்து மாவட்ட ஆட்சியருக்கு உறுதுனையாக இருக்கிறார்கள்.

இந்திய ஆட்சிப்பணி அலுவலர்/மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மட்டத்தில், நியமிக்கப்படும் ஊரக வளர்ச்சி முகமையின் திட்ட அலுவலர் , மற்றும் துனை ஆட்சியர் மட்டத்தில் நியமிக்கப்படும் அலுவர்கள் ஊரக உள்ளாட்சித்துறையின் திட்டம் மற்றும் வளர்ச்சி பணிகளை செயல் படுத்துவதில் ஆட்சியருக்கு உறுதுனையாக உள்ளனர். பேருராட்சிகளின் உதவி இயக்குனர், நகராட்சி, மாநகரட்சிகளின் கமிஷனர்கள் நகர்புற உள்ளாட்சிதுறை நிர்வாகத்தினை மேற்கொள்ள மாவட்ட ஆட்சியருக்கு உறுதுனையாக உள்ளனர்.

 1. பிரிவு எ :: நிர்வாகம், வனங்கள், அலுவலக ஆணை, அஞ்சல் வழங்கல் மற்றும் மறு கவனிப்பு பதிவேடு, ஒழுங்கு நடவடிக்கை
 2. பிரிவு பி :: அரசு தேர்வுகள், முக்கிய நபர் வருகை, பதிவு தபால்கள் மற்றும் அஞ்சல்கள்
 3. பிரிவு சி :: சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு, நீதியியல் வழக்குகள்
 4. பிரிவு டி :: ஊரக வளர்ச்சி
 5. பிரிவு ஈ :: பட்டியல்கள், தணிக்கை, ஓய்வூதியம், முன்பணங்கள் மற்றும் பயணப்பட்டியல்
 6. பிரிவு எப் :: ஆயத்துறை
 7. பிரிவு ஜி :: பதிவு மாற்றம், வருவாய் பதிவுருக்கள், நில நிளவை கருவிகள் பராமரித்தல்
 8. பிரிவு எச் :: ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை
 9. பிரிவு கே :: பொது விநியோக திட்டம், குடிமை பொருட்கள் விநியோகம்
 10. பிரிவு எல் :: தேர்தல்
 11. பிரிவு என் :: இயற்கை இன்னல்கள்,பதிவறை பாதுகாப்பு, கணினிமயமாக்கல் மற்றும் ‘இ’ கவனர்னஸ்
 12. பிரிவு க்யு :: பொது மக்கள் மனுக்கள், முதியோர் உதவித்தொகை
 13. பிரிவு ஆர் :: சமூக பாதுகாப்புத் திட்டம்
 14. பிரிவு எஸ் :: பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை
 15. பிரிவு யு :: நிலம், பட்டா மாறுதல், நில ஆக்கிரமிப்பு, நில ஒப்படைப்பு
 16. உதவி இயக்குனர்(ஊராட்சிகள்) :: கிராம பஞ்சாயத்துகள்
 17. உதவி இயக்குனர்(தணிக்கை):: தணிக்கை மற்றும் உயர்மட்ட குழு
 18. நேர்முக உதவியாளர்(சிறு சேமிப்பு) :: சிறு சேமிப்பு
 19. நேர்முக உதவியாளர்(சத்துணவு) :: பள்ளி சத்துணவு திட்டம்
 20. திட்ட இயக்குனர்(மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை):: ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ்
 21. உதவி இயக்குனர்(பேரூராட்சிகள்) :: பேரூராட்சிகள் நிர்வாகம்