மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
பசுமை சாம்பியன் விருது

தமிழ்நாடு பசுமை சாம்பியன் விருது 2022

25/01/2023 15/04/2023 பார்க்க (58 KB)
மஞ்சப்பை விருது

மஞ்சப்பை விருது 2022-23

16/12/2022 01/05/2023 பார்க்க (4 MB)
பணிப்பார்வையாளர் / இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர் பணியிடம் நேரடி நியமனம்

நீலகிரி மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில், பொறியியல் பிரிவில் காலியாக உள்ள பணிப்பார்வையாளர் / இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர் பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்பிடும் பொருட்டு, நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களால் ந.க.எண்.18217/2020/டி1 நாள்.04/11/2020ன்படி வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கை நிர்வாக காரணங்களால் இரத்து செய்யப்படுகிறது எனத்தெரிவிக்கப்படுகிறது.

12/01/2023 31/03/2023 பார்க்க (240 KB)
சாலை ஆய்வாளர் பணியிடம் நேரடி நியமனம்

நீலகிரி மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில், பொறியியல் பிரிவில் காலியாக உள்ள சாலை ஆய்வாளர் பணியிடங்களை நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்பிடும் பொருட்டு, நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களால் ந.க.எண்.1216/2020/டி1 நாள்.23/01/2020ன்படி வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கை நிர்வாக காரணங்களால் இரத்து செய்யப்படுகிறது எனத்தெரிவிக்கப்படுகிறது.

12/01/2023 31/03/2023 பார்க்க (221 KB)
ஆவணகம்